Voor scholen

Bibliotheek Hertoginnedal is partner van de Oudergemse onderwijsinstellingen: samen werken we aan leesplezier en het versterken van informatievaardigheden. 

Op deze pagina vinden leerkrachten alle informatie over ons aanbod voor de Oudergemse scholen. 

De bibliotheek werkt aan leesbevordering en taal- en informatievaardigheden. Het doel? Betere taal- en leesvaardigheid en meer leesplezier. De bibliotheek stimuleert om méér te lezen, méér leesplezier te ervaren en helpt het ‘juiste’ boek te vinden voor iedereen, zowel op school als in de vrije tijd.

De scholenprogrammatie van onze bibliotheek is doordacht en gesteund op een visie en doorgaande leeslijn. Ze groeit mee met het kind. Ze is opgebouwd op basis van multidisciplinaire inzichten, ervaring en permanente bijscholing met de steun van een netwerk aan ervaren leesbevorderaars en partners.

De motor voor een lezer is diens intrinsieke leesmotivatie. Die willen we aanspreken dankzij de principes van de zelfdeterminatietheorie: autonomie, verbondenheid en competentie.

Ons programma houdt rekening met sleutelmomenten in de leesontwikkeling.

Onze ambitie? Samen met het onderwijsveld, de opvangsector en de ouders als helpende volwassene van elk kind ‘een lezer’ maken!

Voor leerkrachten

Ontdek op welke manier jij als zorg- of klasleerkracht beroep kunt doen op de dienstverlening van de bib. 

Kleuterschool

Ons aanbod bouwt zich op doorheen de kleutertijd. Eerst leren de kleuters de bib kennen aan de hand van boekenkoffers en ons bezoek tijdens de Voorleesweek. Later komen ze ook zelf naar de bib en leren hoe alles werkt. Zo bereiden we hen geleidelijk voor op de stap naar de ‘grote school’.

Lagere school

De bib groeit met je mee. Doorheen de lagere school bouwen we de vaardigheden en attitudes van de leerlingen steeds verder op en blijven we aangeleerde principes herhalen, verdiepen en verbreden. 
Voor elk leerjaar is er een basisaanbod en een aangepast verdiepend leesbevorderingsaanbod.
 

Meer informatie?

Voor al je vragen en suggesties over ons aanbod voor scholen kun je terecht bij onze educatieve medewerkster Bérénice Leën: bleen@oudergem.brussels