Lokaal Cultuurbeleidsplan 2020-2025

2019 stond in het teken van de opmaak van het nieuwe cultuurbeleidsplan. Dat plan is nu helemaal af, en te raadplegen door iedereen.
 

We bevroegen onze Oudergemnaren, vrijwilligers, partners, … op verschillende manieren over de culturele werking in Oudergem. 
Op vergaderingen, bestuursraden, via invulkaartjes, een anonieme online bevraging, … polsten wij naar meningen, ideeën en opmerkingen. 
Heel wat inwoners namen deel.

Op basis van al deze verzamelende informatie schreven de Dienst Cultuur van het gemeentebestuur van Oudergem samen met Bibliotheek Hertoginnedal, Gemeenschapscentrum Den Dam, Brede School Oudergem, Jeugdhuis Alleman en het Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg dit jaar een gloednieuw Lokaal Cultuurbeleidsplan voor 2020 -2025. 

Daarin staat wat we in grote lijnen in die termijn willen realiseren in Oudergem. 
Veel dank aan allen die ons hebben geïnspireerd! 

Je kunt een geprinte versie opvragen bij de Dienst Cultuur in het gemeentehuis of de digitale versie opvragen via mail: cultuurdienst@oudergem.brussels