Nieuwe Bibliotheek

In 2019 kreeg onze bibliotheek een heel nieuw huis. Bibliotheek Hertoginnedal verhuisde naar een nieuwe locatie in de Wahalaan 17.

Lees hier meer over de bibliotheek die we op deze plek willen zijn.

Een nieuw huis voor Bibliotheek Hertoginnedal

Sinds maart 2019 is de Nederlandstalige bib te vinden op de gloednieuwe site waar ook het lokale dienstencentrum Zoniënzorg en de computerruimte van het Lutgardiscollege te vinden zijn. 

Een toegankelijke bib

Een bib voor iedereen, dat is een toegankelijke bib. Rolstolgebruikers, kinderwagens en iedereen die moeilijk te been is, kan makkelijk over onze drempel geraken. We werken in één lichte en open ruimte, zo ingericht dat een grote flexibiliteit mogelijk is. Een absolute eyecatcher wordt het buitenterras. De inrichting hiervan is voorzien voor de lente van 2020. 

Huiskamer in de stad

In deze nieuwe omgeving kunnen we onze ontmoetingsfunctie ten volle uitspelen: dankzij de open ruimte en inrichting maar ook de nabijheid van partners. Van onze nieuwe bib willen we een huiskamer in de stad maken en dit heeft z’n weerslag op onze collectie. We zijn een uitgesproken jeugdbib en zullen die rol blijven spelen.

Onze collectie voor volwassen is minder omvangrijk, maar wordt uitnodigend gepresenteerd. Extra kranten, tijdschriften en een leeshoek nodigen mensen uit om wat langer te verblijven in de bib. 

Balie waar je zelf kunt uitlenen

Een van de nieuwigheden ten slotte is de introductie van automatische zelfscan (rfid). Leners hoeven niet langer voor elke transactie beroep te doen op personeel. Hierdoor kunnen we ons vrij maken om bezoekers beter te helpen en onze dienstverlening inhoudelijk te versterken. Vind je de zelfscan lastig? Aarzel dan zeker niet om ons aan te spreken. We blijven paraat om bezoekers uitleg te geven.

Samenwerking met buren

Verder kunnen we door de nabijheid van de school, een kinderdagverblijf en Zoniënzorg een veel intensievere samenwerking met deze partners aangaan. Peuters brengen bezoekjes met hun verzorg(st)ers, scholieren maken huiswerk in de bib, senioren maken laagdrempelig kennis met onze werking.

Samengevat biedt de nieuwe locatie veel mogelijkheden om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. 
 

Waar vind je ons ?

Ons adres is de Wahalaan 17.

Via die straat kun je via een pad met enkele trappen de ingang van de bib bereiken.

Tussen de Vorstlaan en de E. Steenostraat ter hoogte van nr. 10 (naast kinderdagverblijf't Sloeberke) vind je een toegangsweggetje dat naar het pleintje voor de bib leidt.

Tram 8 en Bus 34 stoppen aan halte Vorstrondpunt, vlakbij.

Bibliotheek Hertoginnedal: een boeiende geschiedenis

Bibliotheek Hertoginnedal is al decennia een vaste waarde in Oudergem. De eerste stappen van de bib werden nog in de 19de eeuw gezet.

Ontdek alles over de ontwikkelingen van de bib, haar vrijwilligers, team, collectie en verschillende locaties in dit filmpje. 

Cultuurbeleidsplan

Het cultuurbeleidsplan is onze leidraad voor alles wat we doen. Dit plan werd in een participatief proces gemaakt in samenwerking de Dienst Cultuur van het gemeentebestuur van Oudergem, Gemeenschapscentrum Den Dam, Brede School Oudergem, Jeugdhuis Alleman en het Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg.

Het beschrijft de strategische grote lijnen van onze werking en geeft aan met welke acties we de vooropgestelde doelen willen realiseren. 

Je kunt een geprinte versie opvragen bij de Dienst Cultuur in het gemeentehuis of de digitale versie opvragen via mail: cultuurdienst@oudergem.brussels