Lagere school

Alle lagere schoolklassen zijn welkom om op regelmatige basis de bibliotheek te bezoeken om materialen te lenen. Daarnaast is er een aanvullend en verdiepend aanbod, waaraan men na inschrijving kan deelnemen.
 

Per leerjaar, vind je alle details over de klassikale uitleen en de verdiepende activiteiten. Verder vind je ook uitleg over ons aanbod in de vrije tijd, de klaskaarten en de ondersteuning voor leerlingen met leesmoeilijkheden.

 

1ste leerjaar

Leesplezier, Bibliotheekinstructie, Taalstimulering

Eindelijk zelf lezen! We nemen de eerste lezers op sleeptouw door de bib: boekjes op eigen niveau om zelf te lezen en te oefenen, versjes en rijmpjes, ontspannende stripverhalen en eerste weetjesboeken: leesplezier verzekerd!

2de leerjaar

Leesplezier, Bibliotheekinstructie, Taalstimulering

Nu het lezen al vlot gaat, kunnen kinderen hun leeservaringen verdiepen en nog meer aspecten van de bib leren kennen. Met een "Bibpuzzel', en een programma in de Voorleesweek, Poëzieweek en de Jeugdboekenmaand, stimuleren we tot een rijk leesleven.

3de leerjaar

Bibliotheekbeleving, Leessmaakontwikkeling

Naast de regelmatige klabezoeken, bieden we een programma aan in de Voorleesweek, de Poëzieweek en de Jeugdboekenmaand. We nodigen het 3de leerjaar uit om te werken met "De Leesdoos": deze bevat materialen om de leessmaak te ontwikkelen en de leeshorizon te verbreden.

4de leerjaar

Leesplezier, Mediawijsheid

Eens het technisch lezen onder de knie, komt het er op aan om leeskilometers te maken. Het leesplezier aanwakkeren dus! Tegelijk zetten we de eerste stappen naar mediawijsheid: opzoekwerk in catalogus en op internet.  

5de leerjaar

Leesplezier, Mediawijsheid

Aan de hand van materialen van "De Leesdoos", scherpen we de bibliotheekvaardigheden aan. Met activiteiten in de Voorleesweek, Poëzieweek en de Jeugdboekenmaand werken we aan de verhoging van de literaire en digitale geletterdheid.

6de leerjaar

Mediawijs en belezen, klaar voor het middelbaar!

Op het einde van de lagere school heeft de bib geen geheimen meer: de diversiteit van de collectie, het plezier van lezen, opzoeken op het net, de catalogus of een bibboek lukt allemaal.

Klaskaart

1 kaart voor elke klas

Voor de klassikale uitleen zijn er klaskaarten. Hier vind je alle afspraken.

Vrije tijd

Buitenschools aanbod

Ook voor kinderen en gezinnen heeft de bibliotheek een breed aanbod: voorleesuurtjes, Kinderjury, Boekstart enz...

Wanneer lezen moeilijk gaat

Ondersteunende materialen

Niet alle kinderen lezen een vlot. Om ook hen en hun ouders te ondersteunen, biedt de bibliotheek hulpmiddelen aan.