Is de bib gesloten en wil je materialen terugbrengen? Geen nood: stop de materialen gewoon in de inleverbox die je aan de ingang van de bibliotheek vindt.

Let wel:

> Enkel voor materialen die je leende in onze bib.

> De bus wordt 's ochtends geleegd op weekdagen. Niet op zondag, feestdagen of eventuele brugdagen.

> De dag waarop wij de inleverbox leegmaken en de boeken innnemen, telt als ‘dag van terugname’. Dus niet de dag waarop de materialen in de bus gedeponeerd werden.

> Een eventuele te-laatkost wordt bij het volgende bezoek betaald.