Als je graag leest, of plezier beleeft aan verhalen, voorleesmomenten of stillezen, dan zal je het gaandeweg ook beter kunnen. Een positieve betrokkenheid en welbevinden is de basis van elk leren. Door plezier te beleven aan boeken, ontstaat leesmotivatie en zin om te lezen en dat is een essentiële voorwaarde voor goed en graag en veel lezen, voor een geletterd leven.

Net zoals het welbevinden op school de leerprestaties verhoogt, opent leesplezier de deur naar een goede leesvaardigheid. Wanneer kinderen de tijd krijgen om uit een breed en kwaliteitsvol aanbod rustig en met de nodige ondersteuning hun keuze te kunnen maken, komen ze tot boeken die goed passen zowel bij hun leesniveau, leeservaring als hun persoonlijke interesses. Dit zijn successleutels voor leesplezier, basis voor leesvaardigheid. 
Als bibliotheek willen wij samen met de onderwijspartners dit leesplezier stimuleren. We willen meegroeien met de kinderen en jongeren. We willen hen stap voor stap nieuwe titels, nieuwe genres, nieuwe media en nieuwe lees- en kijkervaringen aanreiken waardoor ze misschien niet allemaal gebeten maar toch geprikkeld worden. 
De materialen en activiteiten van “De Leeslijn” zorgen ervoor dat in elke leeftijdsgroep de kinderen bepaalde vaardigheden leren. 

Wij willen als bib de scholen ondersteunen en onthalen in optimale omstandigheden.
Daarom vinden we het belangrijk om goede afspraken te maken en open te
communiceren. Ons aanbod is er eentje op maat. Omdat de organisatie ervan veel
middelen vergt, vragen we een uitgesproken engagement voor ons aanbod.

Voor schooljaar 2019-2020 bieden we eenvoudige klasbezoeken aan (‘Klassikale uitleen: altijd boeken in de buurt"): alle klassen zijn op regelmatige tijdstippen welkom om boeken te komen uitkiezen. Daarnaast is er een waaier aan extra activiteiten waarop naar keuze ingetekend kan worden ("Verdiepend aanbod"): De Leeslijn, en onze initiatieven naar aanleiding van de Voorleesweek, Poëzieweek en Jeugdboekenmaand.

Zoals vaak eerder gezegd, staan wij altijd open voor constructieve feedback en willen wij ons aanbod zoveel mogelijk afstemmen op de vragen en noden van de (zorg)leerkrachten. 
Mis je dus iets in ons aanbod, heb je zelf een leuk idee waar de bib aan kan bijdragen of beantwoordt iets niet aan jouw verwachtingen: laat het ons weten.

Veel leesplezier,
Het Bibteam.