De bibliotheekraad adviseert de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Het beheersorgaan is samengesteld volgens formule 9C van het Cultuurpact en bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers en deskundigen.

De schepen bevoegd voor de bibliotheek neemt als niet-stemgerechtigd waarnemer deel aan de vergaderingen van de bibliotheekraad.

Er zijn max. 3 bijeenkomsten per jaar.